Helleruplundaftener

Flere aftener om året indbyder Helleruplund Kirke til foredragsaftener med efterfølgende debat i sognegården. 

Der vil være tale om en bred vifte af emner og foredragsholdere, men fælles for alle aftener er, at vores eksistens og vores tro bliver sat under debat. 

Vi har tidligere haft fornøjelsen af Knud Romer, Kathrine Lilleør,  Anette Fredskov, Jeppe Søe, Ditte Okman, Nasae Khader og mange flere.

Der er endnu ikke planlagt nogen aftner i 2023, men når det sker, vil det blive annonceret i Villabyerne, Facebook, Kirkebladet og her på hjemmesiden.