Ved fødselsanmeldelsedødsanmeldelse og ved anmodning om navneændring og nye attester henvender man sig til kirkekontoret eller på https://www.borger.dk/familie-og-boern

Al henvendelse om brug af kirken og sognegården sker ligeledes til kirkekontoret.
 
Helleruplund kirkekontor
Sognegården, Sehestedsvej 1, 2900 Hellerup
Tlf: 39 62 17 60.
Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 10-12 samt efter aftale.