Tilmelding til konfirmation 2024

Ønsker du at tilmelde dit barn til konfirmation i 2024 i Helleruplund Kirke skal du sende en mail til kordegn Lars Phister på lph@km.dk 

Mailen skal indeholde:

Konfirmandens fulde navn:

Konfirmandens fødselsdato:

Mors fulde navn og mail:

Fars fulde navn og mail:

Ligeledes skal I skrive om I ønsker konfirmation ved sognepræst Tue R. Lauridsen lørdag den 27. april eller lørdag den 4. maj 2024 ved sognepræst Betina Vejegård. Begge datoer kan der vælges mellem kl. 10:30 eller kl. 13:00

Der er ikke flere pladser lørdag den 4. maj 2024 hverken kl. 10.30 eller kl. 13.00..

Ønsker I ikke dato og klokkeslæt, vil I blive tildelt et.

Undervisningen begynder den 14. september 2023

Der er undervisning i både Kirken, Krypten og Sognegården

Torsdage fra kl. 14.30 til kl. 16

VIGTIG information om at blive konfirmeret i Helleruplund Kirke


Undervisningen i Helleruplund Kirke foregår på hold af ca. 25 konfirmander pr. hold.
Undervisningen er på div. torsdage Kl. 14:30-16:00.

Undervisningen begynder den september 2023

Der er undervisning i både Kirken, Krypten og Sognegården

For at kunne blive konfirmeret er det vigtigt at konfirmanden deltager i alle undervisningstimer og aktiviteter. Kun fravær pga. sygdom accepteres.

Udover den faste undervisning skal der deltages i:
• En hel undervisningsdag (dato kommer ved opstart)
• Konfirmandudflugt (dato kommer ved opstart)

• En lørdag (dato kommer ved opstart)

Deltagelse i de hele undervisningsdage og udflugt er obligatorisk, da de udgør en stor del af det samlede antal timer, der er påkrævet for at blive konfirmeret. Det er derfor en forudsætning, at man deltager, for at kunne blive konfirmeret.

Undervisningen varetages af Sognepræst Tue R. Lauridsen, Sognepræst Betina Vejegård samt konfirmandunderviser stud. theol. Sidsel Hjorth


Artikel: Konfirmation - for festens skyld! af Tue Rolighed Lauridsen 
 
Det var den fromme konge Christian den 6., der i 1700-tallet indførte konfirmationen ved lov i Danmark. Dengang var det mere alvor end fest, for blev man ikke konfirmeret – ja, så mistede man sine borgerrettigheder og herunder sin stemmeret og sin mulighed for at gifte sig!
I dag er konfirmationen en af kirkens absolutte succeshistorier, idet det stadig er langt de fleste af en ungdomsårgang, der vælger at lade sig konfirmere. Det gælder også her i Gentofte. Konfirmationen er ikke noget sakramente i den protestantiske tro. Det er som nævnt dåben, der har eviggyldig betydning. Og selv om man udfra ordet konfirmation taler om at bekræfte dåben, – ja, så er der altså ikke noget eller nogen, der kan fjerne dåbens gyldighed – også selv om man ikke bliver konfirmeret.
Konfirmation er forbundet med forberedelse i form af dåbs- og kristendomsundervisning. Det er det med dåbens gave, der skal tilegnes gennem oplysning og undervisning, da de fleste jo døbes som spæde. Og så afsluttes det hele med en festgudstjeneste og en stor familiefest, som det har været tradition her i Danmark i mange generationer.
Konfirmation betyder bekræftelse. Det betyder, at det er de unge mennesker bekræftes i deres tro og i, at de er elskede af Gud, som alle hans skabninger er det. Der er et springende punkt i hvem, der bekræfter hvem! Ligesom i historien om vagabonden, der ringer på hos den velhavende Hellerup-frue, som da hun ser hans røde, svampede næse, spørger: »Drikker De?« – hvorefter vagabonden kløgtigt svarede: »Var det en forespørgsel eller et tilbud?«
Derfor skal konfirmanderne hos os ikke sige ja til deres dåb, men vi siger på Guds vegne ja til dem ved håndspålæggelsen. I den lutherske tro kan vi som mennesker nemlig ikke gøre spor for at fortjene eller opnå guds nåde, som skænkes os helt uforskyldt – og nogle gange ufortjent – så ikke noget hykleri her!
Så er det, at det hedder det sig, at man ved konfirmationen »træder ind i de voksnes rækker«. Og sandt er det, at konfirmationen også er en slags overgangsrite fra barndom til voksenalder, men det sker altså ikke sådan bare ved et trylleslag. Og da de unge mennesker i dag ikke skal ud og tjene til føden sådan lige med det samme – ja, så plejer jeg at sige, at de endelig må være børn så længe som muligt, for de voksnes rækker er ikke andet en de bekymredes geled, som Benny Andersen har udtrykt det.