Helleruplund Kirkes Sognehjælp

Helleruplund Kirkes Sognehjælp består af bestyrelse på fire medlemmer, der forvalter en lille sum penge. Pengene bruges til at yde støtte til lokale projekter i sognet eller til at hjælpe folk i sognet, der trænger til det.

Menighedsplejen støtter f.eks. sociale initiativer på plejehjem, skoler og i foreninger, ligesom der uddeles julehjælp og sommerferiehjælp til trængende i sognet.

Vil man ansøge Sognehjælpen om et legat, skal der sendes en skriftelig ansøgning med:

Navn, adresse og telefonnummer samt formål. Husk at skrive bankoplysninger.

Ansøgningen sendes til: Bestyrelsesformand, sognepræst, Betina Vejegård på e-mail: bev@km.dk eller postadresse Bernstorffsvej 53, 2900 Hellerup.

Sognehjælpens formue kommer blandt andet fra indsamlinger i kirken til et antal højmesser årligt, fondsbevillinger og donationer fra private. Ønsker du at give en gave til Sognehjælpens hjælpearbejde i sognet kan man kontakte Betina Vejegård eller donere direkte ved at indsætte et beløb på: Danske Bank Reg. 1551 Konto. 4120836641 Mærk overførslen: "Donation"

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Betina Vejegård, bev@km.dk tlf. 29745514

Kasserer: Bjarne Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: William Plaskett

Bestyrelsesmedlem: Janne Dyving