Ny messehagel i Helleruplund

Den hvide messehagel i Helleruplund Kirke har efter mange års brug og slidtage længe trængt til at blive udskiftet. Menighedsrådets idé til en erstatning var at få syet en ny messehagel med udgangspunkt i den gamle messehagels form og design og med genanvendelse af messehaglens lillafarvede besætninger og bånd. Og videre, at dette projekt meget gerne måtte forankres i og inddrage lokale kreative kræfter fra Helleruplunds menighed.


For et års tid siden spurgte menighedsrådet Inger Brok, som er frivillig og bl.a. leder af Sognetræf, om det var et projekt som hun og eventuelt andre frivillige ville gå ind i. Svaret var positivt.

Stoffet til den ny messehagel blev indkøbt i østen i februar måned. I juni måned blev den gamle messehagel sprættet op for at danne mønster for den nye. Samtidig blev messehaglens besætninger demonteret for, at kunne anvendes igen på den nye messehagel.

Projektet med at klippe, sy og genmontere besætninger og bånd har været en omfattende proces og et stort arbejde, idet store dele af syningen er foretaget i hånden og i stående stilling.

Helleruplund menighedsråd vil gerne rette en stor og hjertelig tak til Inger Brok, Anette Sunne Harder og Else Kirk, som med stor håndværksmæssig dygtighed, omhyggelighed og engagement har syet den nye smukke messehagel. Med den har Helleruplund fået en hvid messehagel, som vi fremover vil kunne nyde og glædes over i forbindelse med de kirkelige festdage. 

Den nye hvide messehagel blev indviet i forbindelse med højmessen Allehelgensdag, søndag d. 1. november 2015.

_____________________________________________________