Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Målsætning for musiklivet

 

 

Målsætning for Helleruplund Kirkes musikliv

I Helleruplund Kirke har musiklivet en høj prioritet, og der er i de senere år skabt tradition for et meget rigt musikliv. Denne tradition ønskes bevaret og udbygget.

Kirkerummets størrelse og akustik samt kirkens nye store orgel og tilknyttede kor udgør et naturligt og væsentligt grundlag for musiklivet. Kirkens musikudvalg forestår - på vegne af menighedsrådet - ledelse og udvikling af musiklivet.

Musikudvalget vil arbejde for, at musiklivet skal styrkes og udvikles på en måde, så det er med til at understøtte og skabe sammenhæng i kirke- og menighedslivet.

Musiklivet skal udtrykke og synliggøre en genremæssig bredde, variation og alsidighed – af såvel klassisk som rytmisk musik - og ønskes fremmet på både amatør- og eliteplan.

Koncerter:

- Afholde koncerter med egne kor og organist.

- Skabe gode rammer og vilkår for eksterne koncerter og anden gæsteoptræden.

- Skabe mulighed for mere uformelle musik- og sangaftener. Musikliv med deltagelse af frivillige.

Undervisning i musik og sang:

af børn, unge og voksne. (f. eks.  babysalmesang, spirekor, drengekor/pigekor, ungdomskor, voksenkor)

Samarbejdspartnere :
-Skabe mulighed for deltagelse af eksterne samarbejdspartnere (kor, solister, orkestre).

-Styrke samarbejdet med andre kirkers kor og organister samt musikforeninger.

- Styrke samarbejdet med skoler og gymnasier, herunder skoler med speciel musikinteresse. Styrke samarbejdet med Musikkonservatorier.

Musikudvalget, Aug 2015