Kirkens personale

 

Kordegn Lars Phister


Tlf: 39 62 17 60
E-mail: Lph@km.dk

Kordegnevikar Helle Wagner

E-mail: hewa@km.dk 

Kirketjener Patrick Kauffmann
 
Tlf: 21 19 17 41
E-mail: pak@km.dk 

Kirketjener Morten Frederiksen


Tlf. 21 19 17 41 
E-mail: MONF@km.dk

Organist Daniel Bruun

 
Tlf: 60 11 00 87
E-mail: organistdanielbruun@gmail.com
Hjemmeside: https://danielbruun.dk

 

Konfirmand- og minikonfirmandunderviser Sidsel Hjorth Mikkelsen