Sognetræf - kaffe, kage og hyggeligt samvær


Sognetræf  mødes  den sidste tirsdag i hver måned fra august til og med maj fra kl.14:00-17:00. Her er der tid og rum til at hygge sig sammen, møde nye mennesker og få en snak over en god kop kaffe. Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendigt.

   Kommende datoer for Helleruplundtræf